Home 2019-12-25T02:02:15+00:00

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา “ธุรกิจเติบโตด้วยกลยุทธยุค 4.0 ภาค2”

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย มีกำหนดการจัดงานสัมมนา ปร […]

ขอเชิญชวนเป็นผู้สนับสนุนพิมพ์วารสาร Keep Kool ประจำปี 2563

ทางสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เป็นองค์กรเอกชนอิสระ ที่มี […]

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้

ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

17 ตุลาคม 2017

knowledge no.2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

17 เมษายน 2017
ดูทั้งหมด