ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการร่วมใจต้านภัย COVID-19 ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดโครงการร่วมใจต้านภัย COVID-19 ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อนำมาสมทบทุนในการซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง หรือบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนในชุมชนทรัพย์สินใหม่ (รามคำแหง 39) ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ร่วมโครงการดังกล่าวกับสมาคมฯ สามารถกรอกแบบตอบรับ ตามวัตถุประสงค์ของท่าน และส่งกลับมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-184-4618, 098-287-5474

2021-05-27T10:50:57+00:00 พฤษภาคม 27th, 2021|กิจกรรม|