ขอเชิญชวนเป็นผู้สนับสนุนพิมพ์วารสาร Keep Kool ประจำปี 2563

ทางสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เป็นองค์กรเอกชนอิสระ ที่มีจุดมุ่งหมายหลัก ในการเป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์ในแวดวงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุกๆ ทางที่เป็นไปได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งเสริม อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยให้เป็นผู้นำทางอาเซียน”

เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ทางสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์วารสาร Keep Kool เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิก องค์กร หน่วยงาน บุคคลที่มีความสนใจทั่วไป จำนวน 4 ฉบับ ต่อปี ซึ่งในปี 2563 จะพิมพ์วารสาร ฉบับที่ 56 ในเดือนมีนาคม 57 เดือนมิถุนายน 58 เดือนกันยายน 59 เดือนธันวาคม

ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนหน้าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวารสาร Keep Kool ใน อัตราค่าโฆษณาต่อ 1 หน้า ดังต่อไปนี้

  1. ปกหน้าใน                                               14,400   บาท
  2. ปกหลังใน                                               14,400   บาท
  3. ปกหลังนอก                                            24,000   บาท
  4. เต็มหน้า (ในเล่ม ขนาด A4)                  12,000   บาท
  5. ครึ่งหน้า (ในเล่ม ขนาด A5)                    7,200    บาท

>>>Download การจองลงโฆษณาวารสาร Keep Kool <<<

ทั้งนี้ หากสมาชิกที่สนใจเป็นผู้สนับสนุนหน้าโฆษณาประชาสัมพันธ์วารสาร Keep Kool ดังกล่าว กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่อีเมล [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ เบอร์โทร (+66) 2 184 4618 ท้ายนี้ ทางสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

2019-12-25T01:48:33+00:00 ธันวาคม 25th, 2019|ข่าว|