ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ของ ZIEHL-ABEGG ในหัวข้อ “Efficient Fan for Refrigeration Application”

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคม เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ

“Efficient Fan for Refrigeration Application”

โดยผู้มีคุณวุฒิจากบริษัท ZIEHL-ABEGG ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่

2020-06-19T07:34:51+00:00 มิถุนายน 19th, 2020|ข่าว|