ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และพัฒนาผู้ควบคุมระบบทำความเย็นของโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งชอง และห้องเย็น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านพลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดการอบรมฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงาน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 จำกัดสิทธิ์การอบรม 1 ท่าน ต่อ 1 โรงงาน และให้สิทธิ์โรงงานที่ส่งใบสมัครและกรอกข้อมูลครบถ้วน (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ขอให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมมายังอีเมล [email protected] หรือ หมายเลขโทรสาร 0 2579 4576 หรือสมัครผ่าน QR Code หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณคณกานต์ ประจันตบริบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 8660 93860 ในวันและเวลาราชการ

2020-06-16T04:01:38+00:00 มิถุนายน 16th, 2020|ข่าว|