ฟรี! ประชาสัมพันธ์แนะนำสมาชิกและประเภทธุรกิจในวารสาร Keep Kool

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้จัดทำวารสาร Keep Kool 4 ฉบับต่อปี เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก และองค์กรที่อยู่ในธุรกิจเครื่องทำความเย็น และทางสมาคมฯ มีดำหริจะจัดทำวารสาร Keep Kool ฉบับพิเศษ (Directory) ปีละ 1 ครั้ง โดยจะให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทของสมาชิก และประเภทธุรกิจ ขนาด 105 x 72.6 mm. ความละเอียด 300 dpi. (ไฟล์ Ai) การจัดวางเป็นรูปแบบแนวนอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสมาคมฯ ส่ง Art Work ประชาสัมพันธ์ให้ทางสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 หากไม่ส่งภายในวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิที่จะลงโฆษณาดังกล่าว โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปี ประจำปี 2564 และได้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2021-04-26T07:07:48+00:00 เมษายน 26th, 2021|ข่าว|