สัมนาฟรี! :“นวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ”

📢 ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี ❗️ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
🎯 “นวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ”
🔹 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00-12.30 น.
🔹 ห้องแซฟไฟร์ 116 ชั้น 1 อาคาร อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
………………………………..
👉 แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นที่สำคัญของระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ถึงแม้จะมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เสถียร เป็นสารทางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีความเป็นพิษต่อร่างกาย และต้องควบคุมความปลอดภัยตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมโดยลดปริมาณการบรรจุแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นให้เพียงพอ ด้วยการลดระยะทางระหว่างเครื่องควบแน่นและเครื่องระเหยให้สั้นลงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้และประชาชนได้อย่างมาก
🔹 วิทยากรโดย

  1. นายตรีบุญ สุวัตถิกุล
    Country Sales Manager, Industrial Refrigeration, Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd.
  2. นายยุทธศรี หล้ามณี
    Engineering Manager Mayekawa (Thailand) Co., Ltd.

    ** รับเพียง 80 ท่าน **
2020-10-12T09:18:09+00:00 ตุลาคม 12th, 2020|Uncategorized @th|