สัมมนา “ธุรกิจเติบโตด้วยกลยุทธยุค 4.0 ภาค2”

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย มีกำหนดการจัดงานสัมมนา ประจำปี 2563 ขึ้น ในวัน ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นี้ ณ ห้อง Crystal Ballroom 3 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) ในหัวข้อเรื่อง

ธุรกิจเติบโตด้วยกลยุทธ ยุค 4.0 ภาค 2″

โดย

วิทยากร นายสินธ์โต วาณิชย์กิตติ์

ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว

โดยส่งใบตอบรับกลับมาที่ Email : [email protected] ภายในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563

>> ดาวน์โหลด แบบตอบรับ <<

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2 184 4618

กำหนดการ

เวลา 12.30-13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

เวลา 13.00-13.10 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยคุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล (นายกสมาคมฯ)

เวลา 13.10-14.20 น. เริ่มงานสัมมนา

เวลา 14.20-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.30-15.50 น. สัมมนาช่วงสอง

เวลา 15.50-16.00 น. กล่าวปิดงานสัมมนา โดยคุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล (นายกสมาคมฯ)

หมายเหตุ : 1) สมาชิกสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใข้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทละ 2 ท่าน (โดยมีเงื่อนไขต้องวางเงินมัดจำท่านละ 500 บาท สามารถรับเงินคืนได้ที่จุดลงทะเบียนหน้างาน)

2) ท่านที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานท่านละ 500 บาท (สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามลำดับการสำรองที่นั่ง)

3) หากท่านไม่ได้แจ้งชื่อเข้าร่วมงานภายในวันที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน ท่านละ 750 บาท

2020-01-08T07:51:30+00:00 มกราคม 8th, 2020|กิจกรรม|