ขอเชิญร่วมสัมนาวิชาการ ด้านเครื่องทำความเย็นกับ Bitzer

Bitzer สมาชิกวิสามัญ และ หนึ่งในสปอนเซอร์ ผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรม ของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดการสัมนาเชิงวิชาการ ด้านเครื่องทำความเย็น (รายละเอียดดังตาราง)

โดยการจัดสัมนา ครั้งนี้ ทาง Bitzer เป็นผู้รับผิดชอบการสัมมนาทั้งหมด และได้ให้เกียรติสมาคมเป็นผู้เรียนเชิญสมาชิกที่ สนใจ เข้าร่วมสัมมนา

ทางสมาคมฯ เล็งเห็นประโยชน์ที่ได้จากการสัมนา ครั้งนี้ จึง ใคร่ขอเรียนเชิญ สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมนาตอบแบบตอบรับการสัมนาและส่งมายังสมาคมฯ

หมายเหตุ* รับจำนวนผู้เข้าร่วมสัมนา จำนวน จำกัด
และ ทาง Bitzer ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณา อนุมัติผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้

2019-03-20T12:47:32+00:00 มีนาคม 20th, 2019|ข่าว|