7 07, 2017

สัมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น

2017-08-29T03:36:12+00:00 กรกฎาคม 7th, 2017|กิจกรรม|

สัมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

7 07, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2017-07-07T10:10:57+00:00 กรกฎาคม 7th, 2017|กิจกรรม|

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระพบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท