30 11, 2017

เรียนเชิญสมัครเป็นกรรมการสมาคม TRA วาระปี 2561 – 2563

2017-11-30T06:06:57+00:00 พฤศจิกายน 30th, 2017|Uncategorized @th|

เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย วาระปี 2559 - 2561 กำลังจะหมดวาระลงในเดือนมกราคม 2561 ที่จะถึงนี้ จึงจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแทนที่กรรมการชุดเดิม       ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่สนใจและพร้อมจะเสียสละเวลามาร่วมเป็นคณะทำงานในตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ในวาระปี 2561 – 2563 ในครั้งนี้ โดยรายละเอียดและวิธีการสมัคร อยู่ในเอกสารแนบที่ส่งมานี้         ทั้งนี้ กรุณานำส่งใบสมัครกลับมายังสมาคมฯ ทางอีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้เท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัคร จดหมายเชิญ