20 03, 2019

ก้าวต่อไปอีกขั้นในระดับความร่วมมืออาเซียนของอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย

2019-03-20T12:51:27+00:00 มีนาคม 20th, 2019|Uncategorized @th, ข่าว|

#ก้าวต่อไปอีกขั้นในระดับความร่วมมืออาเซียนของอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย คุณ คมสันต์ ศรีพวาทกุล นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย และ คุณ ศิริ เตชะลปนรัศมี เลขาธิการ พบผู้แทนจาก Malaysian Air-Conditioning & Refrigeration Association (MACRA) ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือเครื่องทำความเย็นในภูมิภาคอาเซียน ( ASEAN AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION ASSOCIATION)

20 03, 2019

ขอเชิญร่วมสัมนาวิชาการ ด้านเครื่องทำความเย็นกับ Bitzer

2019-03-20T12:47:32+00:00 มีนาคม 20th, 2019|ข่าว|

Bitzer สมาชิกวิสามัญ และ หนึ่งในสปอนเซอร์ ผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรม ของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดการสัมนาเชิงวิชาการ ด้านเครื่องทำความเย็น (รายละเอียดดังตาราง) โดยการจัดสัมนา ครั้งนี้ ทาง Bitzer เป็นผู้รับผิดชอบการสัมมนาทั้งหมด และได้ให้เกียรติสมาคมเป็นผู้เรียนเชิญสมาชิกที่ สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ทางสมาคมฯ เล็งเห็นประโยชน์ที่ได้จากการสัมนา ครั้งนี้ จึง ใคร่ขอเรียนเชิญ สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมนาตอบแบบตอบรับการสัมนาและส่งมายังสมาคมฯ หมายเหตุ* รับจำนวนผู้เข้าร่วมสัมนา จำนวน จำกัด และ ทาง Bitzer ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณา อนุมัติผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้