29 08, 2019

สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย.) Thai Federation of Air-Conditioning and Refrigeration (TFAR)

2019-08-29T02:43:13+00:00 สิงหาคม 29th, 2019|ข่าว|

เป็นนิมิต​หมายที่ดีของการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในเครือข่ายการปรับอากาศและทำความเย็นไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย.)Thai Federation of Air-Conditioning and Refrigeration (TFAR) สมาชิกดำริก่อตั้ง1. กลุ่มอุตสาหกรรมครื่องปรับอากาศ​และเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2. สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย3. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย4. ASHRAE Thailand Chapter5. สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย6. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย7. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วิสัยทัศน์​เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทิศทางงานปรับอากาศและทำความเย็นของประเทศไทย โดยทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงริเริ่ม ศึกษาแนวทางความร่วมมือ

19 08, 2019

TRA ขอเชิญเยี่ยมชม บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด

2019-08-19T07:08:00+00:00 สิงหาคม 19th, 2019|กิจกรรม|

Download เอกสารลงทะเบียน >> ลงทะเบียน <<