30 11, 2019

ขอเชิญชวนร่วมพิธีทำบุญสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

2019-11-30T03:57:37+00:00 พฤศจิกายน 30th, 2019|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย วันที่ 17 ธันวาคมเป็นวันครบรอบ การสถาปนาสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย โดยในปีนี้ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จะครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง โอกาสนี้ทาง สมาคม ฯ จึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สมาคมฯ และสมาชิกของสมาคม ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญชวนสมาชิก ทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญสมาคมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว >>เอกสารเชิญชวนและแบบตอบรับ<<

26 11, 2019

ประกาศรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 15 ท่าน

2019-11-26T09:51:28+00:00 พฤศจิกายน 26th, 2019|ข่าว|

ตามที่ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้ดำเนินการประกาศ ที่ 04-0862 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย วาระปี 2563 – 2565 จำนวน 15 ท่าน นั้น บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งจากสมาชิกสมาคมฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 15 ท่าน ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ >>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ<< ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562