21 02, 2020

TRA ขอเชิญเยี่ยมชม โรงงาน บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด

2020-02-21T03:14:02+00:00 กุมภาพันธ์ 21st, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และมีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าว วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ จังหวัดชลบุรี โปรดส่ง ใบตอบรับระบุชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังอีเมล [email protected] โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 1,070 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตอบรับกลับมาก่อนจำนวน 40 ท่านแรก ภายในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-184-4618 Download เอกสารลงทะเบียน >>ลงทะเบียน<<