27 04, 2020

แบบสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจของTRA 2020

2020-04-27T02:40:41+00:00 เมษายน 27th, 2020|กิจกรรม|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และความสามัคคีของสมาชิก สร้างสังคมของผู้ที่ชื่นชอบหรือมีความสนใจในกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้ได้มาพบปะสังสรรค์กัน ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิก ตอบแบบสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจของสมาคมฯ ในปี 2563 เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมของสมาคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยท่านสามารถกดที่ link นี้ เพื่อตอบแบบสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจของ TRA 2020 >> แบบสำรวจกิจกรรม <<

24 04, 2020

ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมออนไลน์ของสมาชิกสมาคม

2020-04-24T09:37:23+00:00 เมษายน 24th, 2020|ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญธุรกิจของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVD - 19 ทำให้สมาชิกสมาคมฯ หลายบริษัทไม่สามารถจัดการอบรมได้ขณะนี้ทางสมาคมฯ จึงได้จัดการส่งเสริมการเปิดการอบรมเป็นคอร์สออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส COVD - 19 และยังสามารถรับรู้ ข่าวสาร ข้อมูลทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทางสมาคมฯ มีความยินดีที่จะสนับสนุนสมาชิกที่จะเปิดคอร์สอบรมด้านวิชาการออนไลน์อันเป็น ประโยนซ์แก่สมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น หากสมาชิกท่านใด ที่มีความประสค์จะให้สมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ต่างๆ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ท่านสามารถส่งข้อมูลหรือ link มาให้สมาคมฯ ทางอีเมล [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวีรยา ปิยะรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการประชาสัมพันธ์ /สารสนเทศ โทรศัพท์ 084 462-4426 หรือเจ้าหน้าที่สมาคมๆ โทร. 02-184-4618 ** ขอความกรุณาเน้นเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร วิชาการเป็นหลัก ข้อความที่เป็นการประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณา ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ อาจพิจารณาไม่ลง Link ให้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ…