19 06, 2020

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ของ ZIEHL-ABEGG ในหัวข้อ “Efficient Fan for Refrigeration Application”

2020-06-19T07:34:51+00:00 มิถุนายน 19th, 2020|ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคม เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "Efficient Fan for Refrigeration Application" โดยผู้มีคุณวุฒิจากบริษัท ZIEHL-ABEGG ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ลงทะเบียน

16 06, 2020

Online Forum: “ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น”

2020-06-16T09:12:06+00:00 มิถุนายน 16th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในรูปแบบ Online ผ่าน Facebook Live ในหัวข้อ "ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น" โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้อัพเดตให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางเราได้เรียนเชิญผู้มีคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนาในวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 16.00 - 17.30 นี้ https://www.facebook.com/1095356593844956/posts/3075935082453754/

16 06, 2020

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น

2020-06-16T04:01:38+00:00 มิถุนายน 16th, 2020|ข่าว|

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และพัฒนาผู้ควบคุมระบบทำความเย็นของโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งชอง และห้องเย็น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านพลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดการอบรมฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงาน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 จำกัดสิทธิ์การอบรม 1 ท่าน ต่อ 1 โรงงาน และให้สิทธิ์โรงงานที่ส่งใบสมัครและกรอกข้อมูลครบถ้วน (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ขอให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมมายังอีเมล [email protected] หรือ หมายเลขโทรสาร 0 2579 4576 หรือสมัครผ่าน QR Code หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณคณกานต์ ประจันตบริบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 8660 93860 ในวันและเวลาราชการ

4 06, 2020

ประชาสัมพันธ์แนะนำธุรกิจของสมาชิกสมาคม

2020-06-04T09:40:07+00:00 มิถุนายน 4th, 2020|ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทยได้จัดทำวารสาร Keep Kool 1 ปี/ 4 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก และองค์กรที่อยู่ในธุรกิจเครื่องทำความเย็นและทางสมาคมฯ มีดำหริจะจัดทำวารสาร Keep kool ฉบับพิเศษ ปีละ 1 ครั้ง โดยจะให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทของสมาชิก และประเภทธุรกิจความยาวประมาณ 5 - 10 บรรทัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกโปรดส่งข้อความที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทางสมาคมฯ จัดทำ Art Work ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  **สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปีประจำปี 2563**