30 09, 2020

อบรมระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (PDU 9 หน่วย)

2020-09-30T03:00:43+00:00 กันยายน 30th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมมือกับ สมาคมเครื่องทาความเย็นไทย โดยเล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้กาหนดให้มีการจัดการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในหลักการทางาน การใช้งานการบารุงรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และการดูแลระบบ ซึ่งผู้ได้รับการอบรมสามารถนาไปใช้ในการทางานได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมลงทะเบียนอบรม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520, FAX:(02)184-4662 E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th ลงทะเบียน

24 09, 2020

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ TRA

2020-09-24T04:23:33+00:00 กันยายน 24th, 2020|กิจกรรม|

19 09, 2020

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทยเข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

2020-09-19T04:44:22+00:00 กันยายน 19th, 2020|ข่าว|

เนื่องด้วยกระทรวงวพาณิชย์ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงาน TOGETHER is POWER 2020 โดยได้จัดการประเมินสมาคมการค้าดีเด่น ตามเกณการประเมินหลักแบ่งเป็น 4 มิติ โดยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้เข้าร่วมประเมินเป็นปีแรง และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นในมิติที่ 3 : คุณภาพการให้บริการ

14 09, 2020

ขอเชิญเยี่ยมชมงาน PROPAK ASIA ณ BITEC บางนา 20-23 ตุลาคม 2563

2020-09-14T07:42:39+00:00 กันยายน 14th, 2020|ข่าว|

ขอเชิญเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบานการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย "PROPAK ASIA" ที่จะจัดขึ้น ที่ ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา วันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 นี้ พร้อมทั้งสามารถเยี่ยมชมงานในรูปแบบ Virtual Exhibition ได้ที่ http://www.propakasia.com รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่