24 11, 2020

ASIA COLD CHAIN Show 2020| Bangkok

2020-11-24T02:45:02+00:00 พฤศจิกายน 24th, 2020|ข่าว|

เรียนเชิญท่านผู้สนใจนวัตกรรมและอัพเดตเทคโนโลยีของงานระบบทำความเย็นได้ในงาน Asia Cold Chain 2020 |Bangkokในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา เข้าชมฟรี!! ลงทะเบียนได้ที่ www.AsiaWarehousingShow.com หรือ www.AsiaColdChainShow.com

5 11, 2020

ขอความคิดเห็นสถานที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสมาชิก

2020-11-05T07:28:15+00:00 พฤศจิกายน 5th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ "ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยให้เป็นผู้นำในอาเซียน" เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การให้ความสำคัญรวมไปถึงการมองหาโอกาสต่างๆ ที่จะให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ประสบการณ์และเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำแนะนำ จึงใคร่เรียนเชิญท่านสมาชิกแนะนำ ชื่อบริษัท โรงงาน หรือ หน้างาน สถานที่ ที่ต้องการให้สมาคมฯ พาสมาชิกเข้าไปศึกษาดูงาน ได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 02-184-4618, 098-287-5474 โดยทางสมาคมฯ จะรวบรวมคำแนะนำต่างๆ เพื่อดำเนินการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม ตามความเหมาะสมต่อไป