ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแนวโน้มการใช้สารทำความเย็นในอนาคตกับ ATMOsphere Asia 2019

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มการใช้สารทำความเย็นในอนาคต ภายในงาน Bangkok RHVAC 2019 ณ วันที่ 25 กันยายน นี้ เวลา 9.00 – 18.00 น.

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่

bit.ly/ATMOAsia2019Register

รายละเอียดงานสัมนา


WED. 25 SEPTEMBER 2019
REGISTRATION & WELCOME BREAKFAST
09:00Participants are invited to the registration table to pick up their name badge upon arrival. Light breakfast will be served in the exhibition area.
WELCOME & INTRODUCTION
09:30Welcome and introduction by Jan Dusek,shecco.
POLICY & REGULATION SESSION
09:50Key representatives will discuss the latest policy and regulations regarding the use of natural refrigerants-based technologies in Southeast Asia.

Dr. Kittisak Prukkanone, Director of Measure and Mechanism Development Section, Climate Change Management and Coordination Division (CCMC), Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)

Vivat Khositsakul, Financial advisor to the EGAT / RAC NAMA Fund

Manisha V. Sanghani, Montreal Protocol Unit/Chemicals – United Nations Development Programme (UNDP)

Alvin Jose, The United Nations Environment Programme (UNEP)

Philipp Pischke, GIZ, Training the trainers on natural refrigerants in Thailand
NETWORKING BREAK
11:20Networking and coffee break in the sponsor exhibition area. 
NATREF SOLUTIONS FOR ASIA
11:45Local and international industry leaders will share strategic and visionary presentations sharing their latest success stories, lessons learned, challenges and next steps regarding natural refrigerant-based technologies in Southeast Asia. 

This session will focus on the specific market demands and issues of the region, and available solutions.

Jan Dusek, sheccoBase, Latest NatRefs projects in SEA & overview of the global market and technology trends 

Kosuke Yamamoto, Mayekawa

Andreas Meier, TEKO 

Anand Joshi, Association of Ammonia Refrigeration, 
Overview of India’s cold storage sector & recent case study with NH3
NETWORKING LUNCH
13:15Networking and lunch in the sponsor exhibition area.
INNOVATIVE REFRIGERATION SOLUTIONS
14:45Local and international vendors will present commerical, light-commercial and industrial refrigeration technology case studies.  

This session will provide a unique opportunity for participants to listen first-hand to end users’ perspectives and their experiences using natural refrigerants, and learn about the technical aspects of these installations from the vendors themselves.

Willy Salazar, Frabelle Cold Storage Corporation

Roy Tañedo, Royal Duty Free Shops & Emilio Gonzalez La’O, Cold Front Technologies Asia, First R290 waterloop supermarket in Philippines

Herlon Eckermann da Silva
, Embraco, Natural Refrigerants for SEA – case studies from retail and food service

Alex Panas, Sanden Intercool Commercial Refrigeration, 
Green commercial refrigeration in AsiaPhurinat Sirirat (Steve), The Cool
NETWORKING BREAK
16:15Networking and coffee break in the sponsor exhibition area. 
HEAT PUMPS & HVAC PANEL
16:45Local and international organisations will present technology case studies with heat pumps and HVAC systems.

This session will serve as a platform for industry leaders to explore two of the most relevant topics, given the exponentially growing demand of HVAC solutions in the region and the significant energy savings achieved with heat pump solutions, especially relevant to the thriving hotel industry of Southeast Asia.

Martin Millow, Mayekawa Australia, Case studies on benefits of NH3 heat pumps in various applications

Klaas Visser, KAV Consulting, Potential of R744 in HVAC sector in SEA

Thunyawat Chittiphalungsri, Saijo Denki (International), Development of R290 air2water heat pump and R290 chiller in Thailand
CONCLUSIONS
18:15Summary of the conference with key takeaways by Jan Dusekshecco.
RECEPTION
18:30Networking reception. 
2019-09-23T10:52:09+00:00 กันยายน 23rd, 2019|ข่าว|