26 03, 2021

ข่าวกิจกรรม: เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (วสท.)

2021-03-26T07:54:47+00:00 มีนาคม 26th, 2021|กิจกรรม|

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย โดยคุณวิทธวัช อยู่สกุล (กรรมการสันทนาการ) และคุณทรงศักดิ์ มงคลนำเจริญ (กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

12 03, 2021

ประมวลภาพกิจกรรมผ้าป่าความรู้ TRA 2563

2021-03-12T03:56:10+00:00 มีนาคม 12th, 2021|กิจกรรม|

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการทอดผ้าป่าความรู้ ณ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) ที่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

5 11, 2020

ขอความคิดเห็นสถานที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสมาชิก

2020-11-05T07:28:15+00:00 พฤศจิกายน 5th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ "ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยให้เป็นผู้นำในอาเซียน" เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การให้ความสำคัญรวมไปถึงการมองหาโอกาสต่างๆ ที่จะให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ประสบการณ์และเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำแนะนำ จึงใคร่เรียนเชิญท่านสมาชิกแนะนำ ชื่อบริษัท โรงงาน หรือ หน้างาน สถานที่ ที่ต้องการให้สมาคมฯ พาสมาชิกเข้าไปศึกษาดูงาน ได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 02-184-4618, 098-287-5474 โดยทางสมาคมฯ จะรวบรวมคำแนะนำต่างๆ เพื่อดำเนินการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม ตามความเหมาะสมต่อไป

12 10, 2020

CSR: ทอดผ้าป่าความรู้ ประจำปี 2563

2020-10-12T04:28:10+00:00 ตุลาคม 12th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำมาร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนดังกล่าว โดยทางสมาคมฯ มีกำหนดการเดินทางไปมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนโครงการดังกล่าว กรุณากรอกแบบฟอร์ม ตามวัตถุประสงค์ของท่านกลับมายังสมาคมฯ ทางอีเมล [email protected] ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ เบอร์โทร 02-184-4618, 098-287-5474 ดาวโหลดแบบฟอร์มตอบรับ

30 09, 2020

อบรมระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (PDU 9 หน่วย)

2020-09-30T03:00:43+00:00 กันยายน 30th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมมือกับ สมาคมเครื่องทาความเย็นไทย โดยเล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้กาหนดให้มีการจัดการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในหลักการทางาน การใช้งานการบารุงรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และการดูแลระบบ ซึ่งผู้ได้รับการอบรมสามารถนาไปใช้ในการทางานได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมลงทะเบียนอบรม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520, FAX:(02)184-4662 E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th ลงทะเบียน

24 09, 2020

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ TRA

2020-09-24T04:23:33+00:00 กันยายน 24th, 2020|กิจกรรม|

24 08, 2020

กิจกรรมกอล์ฟ และร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ TRA

2020-08-24T02:27:25+00:00 สิงหาคม 24th, 2020|กิจกรรม|

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม กอล์ฟ กับสมาคมเครื่องทำความเย็นในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นี้ ณ สนามกอล์ฟ กรุงเทพกรีฑา กำหนดการ 11.00 น.ลงทะเบียน 11.57 น. T-OFF 18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น / ประกาศผลการแข่งขันพร้อมร่วมกิจกรรม

1 07, 2020

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์และปลูกต้นไม้ เพื่อลด PM 2.5

2020-07-01T12:49:08+00:00 กรกฎาคม 1st, 2020|กิจกรรม|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สงฆ์ และปลูกต้นไม้ เพื่อลด PM 2.5 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.30 น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม 2 จังหวัดปทุมธานี สมาชิกสามารถนำอาหารมาถวายร่วมกับสมาคมฯ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนหรือ ลงทะเบียน แผนที่วัดอโศการาม

16 06, 2020

Online Forum: “ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น”

2020-06-16T09:12:06+00:00 มิถุนายน 16th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในรูปแบบ Online ผ่าน Facebook Live ในหัวข้อ "ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น" โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้อัพเดตให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางเราได้เรียนเชิญผู้มีคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนาในวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 16.00 - 17.30 นี้ https://www.facebook.com/1095356593844956/posts/3075935082453754/

2 05, 2020

ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน”

2020-05-14T07:31:16+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทยจัดให้มีโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อนำมาสมทบทุนในการซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง หรือบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนในชุมชนทรัพย์สินใหม่ (รามคำแหง 39) ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ร่วมโครงการดังกล่าวกับสมาคมฯ สามารถกรอกแบบตอบรับ ตามวัตถุประสงค์ของท่าน และส่งกลับมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ เบอร์โทร 02-184-4618 แบบตอบรับร่วมบริจาคสมทบทุน