1 07, 2020

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์และปลูกต้นไม้ เพื่อลด PM 2.5

2020-07-01T12:49:08+00:00 กรกฎาคม 1st, 2020|กิจกรรม|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สงฆ์ และปลูกต้นไม้ เพื่อลด PM 2.5 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.30 น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม 2 จังหวัดปทุมธานี สมาชิกสามารถนำอาหารมาถวายร่วมกับสมาคมฯ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนหรือ ลงทะเบียน แผนที่วัดอโศการาม

16 06, 2020

Online Forum: “ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น”

2020-06-16T09:12:06+00:00 มิถุนายน 16th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในรูปแบบ Online ผ่าน Facebook Live ในหัวข้อ "ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น" โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้อัพเดตให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางเราได้เรียนเชิญผู้มีคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนาในวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 16.00 - 17.30 นี้ https://www.facebook.com/1095356593844956/posts/3075935082453754/

2 05, 2020

ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน”

2020-05-14T07:31:16+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทยจัดให้มีโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อนำมาสมทบทุนในการซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง หรือบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนในชุมชนทรัพย์สินใหม่ (รามคำแหง 39) ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ร่วมโครงการดังกล่าวกับสมาคมฯ สามารถกรอกแบบตอบรับ ตามวัตถุประสงค์ของท่าน และส่งกลับมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ เบอร์โทร 02-184-4618 แบบตอบรับร่วมบริจาคสมทบทุน

27 04, 2020

แบบสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจของTRA 2020

2020-04-27T02:40:41+00:00 เมษายน 27th, 2020|กิจกรรม|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และความสามัคคีของสมาชิก สร้างสังคมของผู้ที่ชื่นชอบหรือมีความสนใจในกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้ได้มาพบปะสังสรรค์กัน ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิก ตอบแบบสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจของสมาคมฯ ในปี 2563 เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมของสมาคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยท่านสามารถกดที่ link นี้ เพื่อตอบแบบสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจของ TRA 2020 >> แบบสำรวจกิจกรรม <<

10 03, 2020

*เลื่อนกิจกรรม* ขอเชิญสมาชิกร่วมทำบุญ

2020-03-18T02:27:32+00:00 มีนาคม 10th, 2020|กิจกรรม|

** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัส COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทางสมาคมฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลับมาอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยแล้ว** สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมทำบุญ ถวายภภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมปลูกต้นไม้ ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ (วัดอโศการาม 2 จ.ปทุมธานี) ในวัน เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 นี้ เวลา 7.00-11.30 น.

21 02, 2020

TRA ขอเชิญเยี่ยมชม โรงงาน บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด

2020-02-21T03:14:02+00:00 กุมภาพันธ์ 21st, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และมีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าว วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ จังหวัดชลบุรี โปรดส่ง ใบตอบรับระบุชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังอีเมล [email protected] โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 1,070 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตอบรับกลับมาก่อนจำนวน 40 ท่านแรก ภายในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-184-4618 Download เอกสารลงทะเบียน >>ลงทะเบียน<<

8 01, 2020

ขอเชิญนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563

2020-01-08T08:01:44+00:00 มกราคม 8th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

>>แบบตอบรับเข้าร่วมงาน<< >> จดหมายเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ <<(Theme BLUE JEAN)

8 01, 2020

สัมมนา “ธุรกิจเติบโตด้วยกลยุทธยุค 4.0 ภาค2”

2020-01-08T07:51:30+00:00 มกราคม 8th, 2020|กิจกรรม|

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย มีกำหนดการจัดงานสัมมนา ประจำปี 2563 ขึ้น ในวัน ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นี้ ณ ห้อง Crystal Ballroom 3 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) ในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจเติบโตด้วยกลยุทธ ยุค 4.0 ภาค 2" โดย วิทยากร นายสินธ์โต วาณิชย์กิตติ์ ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับกลับมาที่ Email : [email protected] ภายในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 >> ดาวน์โหลด แบบตอบรับ << หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2 184 4618 กำหนดการ เวลา [...]

30 11, 2019

ขอเชิญชวนร่วมพิธีทำบุญสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

2019-11-30T03:57:37+00:00 พฤศจิกายน 30th, 2019|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย วันที่ 17 ธันวาคมเป็นวันครบรอบ การสถาปนาสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย โดยในปีนี้ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จะครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง โอกาสนี้ทาง สมาคม ฯ จึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สมาคมฯ และสมาชิกของสมาคม ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญชวนสมาชิก ทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญสมาคมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว >>เอกสารเชิญชวนและแบบตอบรับ<<

8 10, 2019

ขอเชิญสมาชิกร่วมอบรมระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

2019-10-08T09:03:17+00:00 ตุลาคม 8th, 2019|กิจกรรม, ข่าว|

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมอบรม หลักการทำงาน การบำรุงรักษา ดูแลระบบ และความปลอดภัย ของระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นี้ ณ อาคารวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย รามคำแหง 39 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สนใจติดต่อ : [email protected]