24 11, 2020

ASIA COLD CHAIN Show 2020| Bangkok

2020-11-24T02:45:02+00:00 พฤศจิกายน 24th, 2020|ข่าว|

เรียนเชิญท่านผู้สนใจนวัตกรรมและอัพเดตเทคโนโลยีของงานระบบทำความเย็นได้ในงาน Asia Cold Chain 2020 |Bangkokในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา เข้าชมฟรี!! ลงทะเบียนได้ที่ www.AsiaWarehousingShow.com หรือ www.AsiaColdChainShow.com

5 11, 2020

ขอความคิดเห็นสถานที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสมาชิก

2020-11-05T07:28:15+00:00 พฤศจิกายน 5th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ "ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยให้เป็นผู้นำในอาเซียน" เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การให้ความสำคัญรวมไปถึงการมองหาโอกาสต่างๆ ที่จะให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ประสบการณ์และเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำแนะนำ จึงใคร่เรียนเชิญท่านสมาชิกแนะนำ ชื่อบริษัท โรงงาน หรือ หน้างาน สถานที่ ที่ต้องการให้สมาคมฯ พาสมาชิกเข้าไปศึกษาดูงาน ได้ที่ inf[email protected] หรือ โทร. 02-184-4618, 098-287-5474 โดยทางสมาคมฯ จะรวบรวมคำแนะนำต่างๆ เพื่อดำเนินการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม ตามความเหมาะสมต่อไป

12 10, 2020

CSR: ทอดผ้าป่าความรู้ ประจำปี 2563

2020-10-12T04:28:10+00:00 ตุลาคม 12th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำมาร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนดังกล่าว โดยทางสมาคมฯ มีกำหนดการเดินทางไปมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนโครงการดังกล่าว กรุณากรอกแบบฟอร์ม ตามวัตถุประสงค์ของท่านกลับมายังสมาคมฯ ทางอีเมล [email protected] ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ เบอร์โทร 02-184-4618, 098-287-5474 ดาวโหลดแบบฟอร์มตอบรับ

30 09, 2020

อบรมระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (PDU 9 หน่วย)

2020-09-30T03:00:43+00:00 กันยายน 30th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมมือกับ สมาคมเครื่องทาความเย็นไทย โดยเล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้กาหนดให้มีการจัดการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในหลักการทางาน การใช้งานการบารุงรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และการดูแลระบบ ซึ่งผู้ได้รับการอบรมสามารถนาไปใช้ในการทางานได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมลงทะเบียนอบรม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520, FAX:(02)184-4662 E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th ลงทะเบียน

19 09, 2020

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทยเข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

2020-09-19T04:44:22+00:00 กันยายน 19th, 2020|ข่าว|

เนื่องด้วยกระทรวงวพาณิชย์ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงาน TOGETHER is POWER 2020 โดยได้จัดการประเมินสมาคมการค้าดีเด่น ตามเกณการประเมินหลักแบ่งเป็น 4 มิติ โดยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้เข้าร่วมประเมินเป็นปีแรง และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นในมิติที่ 3 : คุณภาพการให้บริการ

14 09, 2020

ขอเชิญเยี่ยมชมงาน PROPAK ASIA ณ BITEC บางนา 20-23 ตุลาคม 2563

2020-09-14T07:42:39+00:00 กันยายน 14th, 2020|ข่าว|

ขอเชิญเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบานการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย "PROPAK ASIA" ที่จะจัดขึ้น ที่ ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา วันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 นี้ พร้อมทั้งสามารถเยี่ยมชมงานในรูปแบบ Virtual Exhibition ได้ที่ http://www.propakasia.com รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

24 08, 2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2563

2020-08-24T10:37:23+00:00 สิงหาคม 24th, 2020|ข่าว|

ทางสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ขอแสดงความยินดีกับคุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล เนื่องในโอกาศได้รับมอบรางวัลบุคลากรปรับอากาศดีเด่น จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สำหรับบุคคลที่ได้อุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่วงการปรับอากาศ ประจำปี 2563 มา ณ ที่นี้

13 08, 2020

The World’s 1st Natural Refrigerant VIRTUAL TRADE SHOW

2020-08-13T03:42:41+00:00 สิงหาคม 13th, 2020|ข่าว|

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริง Virtual Exhibition ที่ใหญ่ที่สุดในวงการ HVAC&R วันที่ 1-2 กันยายน ฟรีตลอด24ชม. ลงทำเบียนเข้าชม ฟรี!

23 07, 2020

เชิญร่วมชม “Danfoss” New Product Training

2020-07-23T09:57:33+00:00 กรกฎาคม 23rd, 2020|ข่าว|

Danfoss invitation to join new product training LLS4000 : Liquide Level Switch New technology Date : August 7th , 2020 Time: 1:00 PM - 2:00 PM Please register before training via below link  LLS4000 LaunchJoin us for a webinar on Aug 07, 2020 at 2:00 PM SGT.This is an internal webinar for internal Danfoss team [...]

15 07, 2020

สัมนา:เผยแพร่ผลสำเร็จโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นด้วย Smart Monitoring Refrigeration

2020-07-15T02:40:13+00:00 กรกฎาคม 15th, 2020|ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นด้วย Smart Monitoring Refrigeration ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งพลังงานในระบบทำความเย็นด้วย Smart Monitoring Refrigeration ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม " สัมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นด้วย Smart Monitoring Refrigeration" เพื่อเสริมทักษะผู้ดูแลระบบทำความเย็นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางการออกแบบติดตั้งระบบ Smart Monitoring Refrigeration ในการตรวจติดตามพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจตอบรับการเข้าร่วมสัมนาที่อีเมล์ [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4576 สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณฐิติมา ม่วงคำ 08 2680 6597 [...]