Home 2019-12-25T02:03:50+00:00

News & Events

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทยเข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

เนื่องด้วยกระทรวงวพาณิชย์ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงาน TOGETHER is POWER 2020 โดยได้จัดการประเมินสมาคมการค้าดีเด่น ตามเกณการประเมินหลักแบ่งเป็น 4 มิติ โดยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้เข้าร่วมประเมินเป็นปีแรง และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นในมิติที่ 3 : คุณภาพการให้บริการ

ขอเชิญเยี่ยมชมงาน PROPAK ASIA ณ BITEC บางนา 20-23 ตุลาคม 2563

ขอเชิญเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบานการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย “PROPAK ASIA” ที่จะจัดขึ้น ที่ ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา วันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 นี้ พร้อมทั้งสามารถเยี่ยมชมงานในรูปแบบ Virtual Exhibition ได้ที่ http://www.propakasia.com รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

View All

Knowledge

ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

17 October 2017

knowledge no.2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Impedit in recusandae nulla, asperiores tenetur harum, accusantium omnis dolorem, autem voluptate quo. Reiciendis nobis natus similique, dolores perferendis atque hic aut.

14 May 2017
View All