30 11, 2019

ขอเชิญชวนร่วมพิธีทำบุญสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

2019-11-30T03:57:37+00:00 November 30th, 2019|Event, News|

ด้วย วันที่ 17 ธันวาคมเป็นวันครบรอบ การสถาปนาสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย โดยในปีนี้ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จะครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง โอกาสนี้ทาง สมาคม ฯ จึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สมาคมฯ และสมาชิกของสมาคม ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญชวนสมาชิก ทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญสมาคมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว >>เอกสารเชิญชวนและแบบตอบรับ<<

26 11, 2019

ประกาศรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 15 ท่าน

2019-11-26T09:54:37+00:00 November 26th, 2019|News|

ตามที่ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้ดำเนินการประกาศ ที่ 04-0862 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย วาระปี 2563 – 2565 จำนวน 15 ท่าน นั้น บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งจากสมาชิกสมาคมฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 15 ท่าน ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ >>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ<< ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

8 10, 2019

ขอเชิญสมาชิกร่วมอบรมระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

2019-10-08T09:04:33+00:00 October 8th, 2019|Event, News|

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมอบรม หลักการทำงาน การบำรุงรักษา ดูแลระบบ และความปลอดภัย ของระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นี้ ณ อาคารวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย รามคำแหง 39 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สนใจติดต่อ : [email protected]

23 09, 2019

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแนวโน้มการใช้สารทำความเย็นในอนาคตกับ ATMOsphere Asia 2019

2019-09-23T10:52:09+00:00 September 23rd, 2019|News|

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มการใช้สารทำความเย็นในอนาคต ภายในงาน Bangkok RHVAC 2019 ณ วันที่ 25 กันยายน นี้ เวลา 9.00 - 18.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/ATMOAsia2019Register รายละเอียดงานสัมนา WED. 25 SEPTEMBER 2019REGISTRATION & WELCOME BREAKFAST09:00Participants are invited to the registration table to pick up their name badge upon arrival. Light breakfast will be served in the exhibition area.WELCOME & INTRODUCTION09:30Welcome and introduction by Jan Dusek,shecco.POLICY & [...]

29 08, 2019

สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย.) Thai Federation of Air-Conditioning and Refrigeration (TFAR)

2019-08-29T02:44:14+00:00 August 29th, 2019|News|

เป็นนิมิต​หมายที่ดีของการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในเครือข่ายการปรับอากาศและทำความเย็นไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย.)Thai Federation of Air-Conditioning and Refrigeration (TFAR) สมาชิกดำริก่อตั้ง1. กลุ่มอุตสาหกรรมครื่องปรับอากาศ​และเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2. สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย3. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย4. ASHRAE Thailand Chapter5. สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย6. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย7. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วิสัยทัศน์​เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทิศทางงานปรับอากาศและทำความเย็นของประเทศไทย โดยทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงริเริ่ม ศึกษาแนวทางความร่วมมือ

19 08, 2019

TRA ขอเชิญเยี่ยมชม บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด

2019-08-19T07:05:39+00:00 August 19th, 2019|Event|

Download เอกสารลงทะเบียน >> ลงทะเบียน <<

25 07, 2019

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น”

2019-07-25T11:24:26+00:00 July 25th, 2019|Event, News, Event, News|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ร่วมกับ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันจัดงานสัมมนาเรื่อง "ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)           หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว กรุณาส่งแบบตอบรับพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่  e-mail : [email protected] หรือ FAX : (02) 184-4662   >> Download แบบตอบรับ << สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแสงดาว การะภักดี เบอร์โทร (02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 523 

22 06, 2019

ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา เนื่องในโอกาสวัน World Refrigeration Day

2019-06-22T03:07:10+00:00 June 22nd, 2019|Event|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้จัดให้มีงานพบปะสังสรรค์ เนื่องในโอกาส วันเครื่องทำความเย็นโลก (World Refrigeration Day) ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)           ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ส่งแบบตอบรับกลับมายังอีเมล[email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา หรือ คุณธัญญลักษณ์ เบอร์โทร. 098-287-5474 จม.เชิญสมาชิก ร่วมงานเสวนา World Refrigeration Day แผนที่โรงแรมดิ เอมเมอรัล

19 04, 2019

TRA ขอเชิญเยี่ยมชม บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

2019-04-19T12:03:38+00:00 April 19th, 2019|Event|

Download เอกสารลงทะเบียน >> ลงทะเบียน <<

20 03, 2019

ก้าวต่อไปอีกขั้นในระดับความร่วมมืออาเซียนของอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย

2019-03-20T12:51:27+00:00 March 20th, 2019|News, Uncategorized|

#ก้าวต่อไปอีกขั้นในระดับความร่วมมืออาเซียนของอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย คุณ คมสันต์ ศรีพวาทกุล นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย และ คุณ ศิริ เตชะลปนรัศมี เลขาธิการ พบผู้แทนจาก Malaysian Air-Conditioning & Refrigeration Association (MACRA) ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือเครื่องทำความเย็นในภูมิภาคอาเซียน ( ASEAN AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION ASSOCIATION)