1 07, 2020

งานเสวนา เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น

2020-07-01T13:05:47+00:00 กรกฎาคม 1st, 2020|

https://www.facebook.com/1095356593844956/videos/269817977666604

17 06, 2019

ระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

2019-06-17T04:42:48+00:00 มิถุนายน 17th, 2019|

เนื้อหางานสัมมนาเรื่อง "ระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร" โดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ Nile Room 3&4  ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา Download Slide เอกสารสัมมนา V V V Cold Room Components and How To Choose Cold Storage Refrigeration Systems for The Food Industry