17 06, 2021

เข้าใจระบบทำความเย็นเเบบง่ายๆ สไตล์ TRA EP.3

2021-06-17T10:01:43+00:00 มิถุนายน 17th, 2021|

เข้าใจระบบทำความเย็นเเบบง่ายๆ สไตล์ TRA EP.3 โดย คุณศิริ เตชะลปนรัศมี นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย คุณดิลก ปาณานนท์ กรรมการวิชาการ คุณวิทธวัช อยู่สกุล  และคุณโอฬาร ปุยะกุล กรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

28 05, 2021

เข้าใจระบบทำความเย็นเเบบง่ายๆ สไตล์ TRA EP.2

2021-05-28T09:43:17+00:00 พฤษภาคม 28th, 2021|

เข้าใจระบบทำความเย็นเเบบง่ายๆ สไตล์ TRA EP.2 โดย คุณศิริ เตชะลปนรัศมี นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย คุณดิลก ปาณานนท์ กรรมการวิชาการ คุณวิทธวัช อยู่สกุล  และคุณโอฬาร ปุยะกุล กรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

31 03, 2021

เข้าใจระบบทำความเย็นเเบบง่ายๆ สไตล์ TRA

2021-04-05T10:14:01+00:00 มีนาคม 31st, 2021|

เข้าใจระบบทำความเย็นเเบบง่ายๆ สไตล์ TRA โดย คุณศิริ เตชะลปนรัศมี นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย คุณดิลก ปาณานนท์ กรรมการวิชาการ และคุณวิทธวัช อยู่สกุล กรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย Download เอกสารประกอบ

13 11, 2020

สัมนาเรื่องนวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น

2020-11-13T12:28:14+00:00 พฤศจิกายน 13th, 2020|

“นวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น ...................................... 👉 แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นที่สำคัญของระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ถึงแม้จะมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เสถียร เป็นสารทางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีความเป็นพิษต่อร่างกาย และต้องควบคุมความปลอดภัยตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมโดยลดปริมาณการบรรจุแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นให้เพียงพอ ด้วยการลดระยะทางระหว่างเครื่องควบแน่นและเครื่องระเหยให้สั้นลงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้และประชาชนได้อย่างมาก 🔹 วิทยากรโดย 1. นายตรีบุญ สุวัตถิกุล Country Sales Manager, Industrial Refrigeration, Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd. 2. นายยุทธศรี หล้ามณี Engineering Manager Mayekawa (Thailand) Co., Ltd. โพสต์โดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020

1 07, 2020

งานเสวนา เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น

2020-07-01T13:05:47+00:00 กรกฎาคม 1st, 2020|

https://www.facebook.com/1095356593844956/videos/269817977666604

17 06, 2019

ระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

2019-06-17T04:42:48+00:00 มิถุนายน 17th, 2019|

เนื้อหางานสัมมนาเรื่อง "ระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร" โดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ Nile Room 3&4  ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา Download Slide เอกสารสัมมนา V V V Cold Room Components and How To Choose Cold Storage Refrigeration Systems for The Food Industry