งานเสวนา เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น

เสวนาเรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น

WORLD REFRIGERATION DAY งานเสวนา เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น- ภาพรวมและทิศทางอุตสาหกรรมในช่วงสถานการณ์ COVID-19- วงการเครื่องทำความเย็นไทยหลังสถานการณ์การระบาด COVID-19 คลายลง- เกิดอะไรกับวงการเครื่องทำความเย็นช่วง COVID-19- หลังสถานการณ์การระบาดหยุดลงคิดว่าวงการเครื่องทำความเย็นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

โพสต์โดย Thai Refrigeration Association เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020

2020-07-01T13:05:47+00:00 กรกฎาคม 1st, 2020|