ระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เนื้อหางานสัมมนาเรื่อง “ระบบทำความเย็สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” โดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ Nile Room 3&4  ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

Download Slide เอกสารสัมมนา

V

V

V

2019-06-17T04:42:48+00:00 มิถุนายน 17th, 2019|