สัมนาเรื่องนวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น

“นวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น

………………………………..
👉 แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นที่สำคัญของระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ถึงแม้จะมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เสถียร เป็นสารทางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีความเป็นพิษต่อร่างกาย และต้องควบคุมความปลอดภัยตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมโดยลดปริมาณการบรรจุแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นให้เพียงพอ ด้วยการลดระยะทางระหว่างเครื่องควบแน่นและเครื่องระเหยให้สั้นลงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้และประชาชนได้อย่างมาก
🔹 วิทยากรโดย
1. นายตรีบุญ สุวัตถิกุล
Country Sales Manager, Industrial Refrigeration, Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd.
2. นายยุทธศรี หล้ามณี
Engineering Manager Mayekawa (Thailand) Co., Ltd.

โพสต์โดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020

2020-11-13T12:28:14+00:00 พฤศจิกายน 13th, 2020|