เข้าใจระบบทำความเย็นเเบบง่ายๆ สไตล์ TRA EP.2

เข้าใจระบบทำความเย็นเเบบง่ายๆ สไตล์ TRA EP.2

โดย คุณศิริ เตชะลปนรัศมี นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย คุณดิลก ปาณานนท์ กรรมการวิชาการ คุณวิทธวัช อยู่สกุล  และคุณโอฬาร ปุยะกุล กรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

2021-05-28T09:43:17+00:00 พฤษภาคม 28th, 2021|