1 07, 2020

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์และปลูกต้นไม้ เพื่อลด PM 2.5

2020-07-01T12:49:08+00:00 กรกฎาคม 1st, 2020|กิจกรรม|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สงฆ์ และปลูกต้นไม้ เพื่อลด PM 2.5 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.30 น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม 2 จังหวัดปทุมธานี สมาชิกสามารถนำอาหารมาถวายร่วมกับสมาคมฯ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนหรือ ลงทะเบียน แผนที่วัดอโศการาม

19 06, 2020

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ของ ZIEHL-ABEGG ในหัวข้อ “Efficient Fan for Refrigeration Application”

2020-06-19T07:34:51+00:00 มิถุนายน 19th, 2020|ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคม เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "Efficient Fan for Refrigeration Application" โดยผู้มีคุณวุฒิจากบริษัท ZIEHL-ABEGG ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ลงทะเบียน

16 06, 2020

Online Forum: “ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น”

2020-06-16T09:12:06+00:00 มิถุนายน 16th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในรูปแบบ Online ผ่าน Facebook Live ในหัวข้อ "ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ต่ออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น" โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้อัพเดตให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางเราได้เรียนเชิญผู้มีคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนาในวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 16.00 - 17.30 นี้ https://www.facebook.com/1095356593844956/posts/3075935082453754/

16 06, 2020

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น

2020-06-16T04:01:38+00:00 มิถุนายน 16th, 2020|ข่าว|

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และพัฒนาผู้ควบคุมระบบทำความเย็นของโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งชอง และห้องเย็น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านพลังงาน ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดการอบรมฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงาน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 จำกัดสิทธิ์การอบรม 1 ท่าน ต่อ 1 โรงงาน และให้สิทธิ์โรงงานที่ส่งใบสมัครและกรอกข้อมูลครบถ้วน (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ขอให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมมายังอีเมล [email protected] หรือ หมายเลขโทรสาร 0 2579 4576 หรือสมัครผ่าน QR Code หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณคณกานต์ ประจันตบริบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 8660 93860 ในวันและเวลาราชการ

4 06, 2020

ประชาสัมพันธ์แนะนำธุรกิจของสมาชิกสมาคม

2020-06-04T09:40:07+00:00 มิถุนายน 4th, 2020|ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทยได้จัดทำวารสาร Keep Kool 1 ปี/ 4 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก และองค์กรที่อยู่ในธุรกิจเครื่องทำความเย็นและทางสมาคมฯ มีดำหริจะจัดทำวารสาร Keep kool ฉบับพิเศษ ปีละ 1 ครั้ง โดยจะให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทของสมาชิก และประเภทธุรกิจความยาวประมาณ 5 - 10 บรรทัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกโปรดส่งข้อความที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทางสมาคมฯ จัดทำ Art Work ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  **สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปีประจำปี 2563**

2 05, 2020

ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน”

2020-05-14T07:31:16+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทยจัดให้มีโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อนำมาสมทบทุนในการซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง หรือบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนในชุมชนทรัพย์สินใหม่ (รามคำแหง 39) ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ร่วมโครงการดังกล่าวกับสมาคมฯ สามารถกรอกแบบตอบรับ ตามวัตถุประสงค์ของท่าน และส่งกลับมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ เบอร์โทร 02-184-4618 แบบตอบรับร่วมบริจาคสมทบทุน

27 04, 2020

แบบสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจของTRA 2020

2020-04-27T02:40:41+00:00 เมษายน 27th, 2020|กิจกรรม|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และความสามัคคีของสมาชิก สร้างสังคมของผู้ที่ชื่นชอบหรือมีความสนใจในกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้ได้มาพบปะสังสรรค์กัน ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิก ตอบแบบสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจของสมาคมฯ ในปี 2563 เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมของสมาคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยท่านสามารถกดที่ link นี้ เพื่อตอบแบบสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจของ TRA 2020 >> แบบสำรวจกิจกรรม <<

24 04, 2020

ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมออนไลน์ของสมาชิกสมาคม

2020-04-24T09:37:23+00:00 เมษายน 24th, 2020|ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญธุรกิจของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVD - 19 ทำให้สมาชิกสมาคมฯ หลายบริษัทไม่สามารถจัดการอบรมได้ขณะนี้ทางสมาคมฯ จึงได้จัดการส่งเสริมการเปิดการอบรมเป็นคอร์สออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส COVD - 19 และยังสามารถรับรู้ ข่าวสาร ข้อมูลทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทางสมาคมฯ มีความยินดีที่จะสนับสนุนสมาชิกที่จะเปิดคอร์สอบรมด้านวิชาการออนไลน์อันเป็น ประโยนซ์แก่สมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น หากสมาชิกท่านใด ที่มีความประสค์จะให้สมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ต่างๆ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ท่านสามารถส่งข้อมูลหรือ link มาให้สมาคมฯ ทางอีเมล [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวีรยา ปิยะรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการประชาสัมพันธ์ /สารสนเทศ โทรศัพท์ 084 462-4426 หรือเจ้าหน้าที่สมาคมๆ โทร. 02-184-4618 ** ขอความกรุณาเน้นเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร วิชาการเป็นหลัก ข้อความที่เป็นการประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณา ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ อาจพิจารณาไม่ลง Link ให้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ…

10 03, 2020

*เลื่อนกิจกรรม* ขอเชิญสมาชิกร่วมทำบุญ

2020-03-18T02:27:32+00:00 มีนาคม 10th, 2020|กิจกรรม|

** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัส COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทางสมาคมฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลับมาอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยแล้ว** สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมทำบุญ ถวายภภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมปลูกต้นไม้ ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ (วัดอโศการาม 2 จ.ปทุมธานี) ในวัน เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 นี้ เวลา 7.00-11.30 น.

21 02, 2020

TRA ขอเชิญเยี่ยมชม โรงงาน บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด

2020-02-21T03:14:02+00:00 กุมภาพันธ์ 21st, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และมีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าว วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ จังหวัดชลบุรี โปรดส่ง ใบตอบรับระบุชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังอีเมล [email protected] โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 1,070 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตอบรับกลับมาก่อนจำนวน 40 ท่านแรก ภายในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-184-4618 Download เอกสารลงทะเบียน >>ลงทะเบียน<<