10 03, 2020

*เลื่อนกิจกรรม* ขอเชิญสมาชิกร่วมทำบุญ

2020-03-18T02:27:32+00:00 มีนาคม 10th, 2020|กิจกรรม|

** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัส COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทางสมาคมฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลับมาอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยแล้ว** สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมทำบุญ ถวายภภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมปลูกต้นไม้ ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ (วัดอโศการาม 2 จ.ปทุมธานี) ในวัน เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 นี้ เวลา 7.00-11.30 น.

21 02, 2020

TRA ขอเชิญเยี่ยมชม โรงงาน บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด

2020-02-21T03:14:02+00:00 กุมภาพันธ์ 21st, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และมีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าว วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ จังหวัดชลบุรี โปรดส่ง ใบตอบรับระบุชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังอีเมล [email protected] โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 1,070 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตอบรับกลับมาก่อนจำนวน 40 ท่านแรก ภายในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-184-4618 Download เอกสารลงทะเบียน >>ลงทะเบียน<<

8 01, 2020

ขอเชิญนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563

2020-01-08T08:01:44+00:00 มกราคม 8th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

>>แบบตอบรับเข้าร่วมงาน<< >> จดหมายเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ <<(Theme BLUE JEAN)

8 01, 2020

สัมมนา “ธุรกิจเติบโตด้วยกลยุทธยุค 4.0 ภาค2”

2020-01-08T07:51:30+00:00 มกราคม 8th, 2020|กิจกรรม|

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย มีกำหนดการจัดงานสัมมนา ประจำปี 2563 ขึ้น ในวัน ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นี้ ณ ห้อง Crystal Ballroom 3 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) ในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจเติบโตด้วยกลยุทธ ยุค 4.0 ภาค 2" โดย วิทยากร นายสินธ์โต วาณิชย์กิตติ์ ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับกลับมาที่ Email : [email protected] ภายในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 >> ดาวน์โหลด แบบตอบรับ << หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2 184 4618 กำหนดการ เวลา [...]

25 12, 2019

ขอเชิญชวนเป็นผู้สนับสนุนพิมพ์วารสาร Keep Kool ประจำปี 2563

2019-12-25T01:48:33+00:00 ธันวาคม 25th, 2019|ข่าว|

ทางสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เป็นองค์กรเอกชนอิสระ ที่มีจุดมุ่งหมายหลัก ในการเป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์ในแวดวงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุกๆ ทางที่เป็นไปได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งเสริม อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยให้เป็นผู้นำทางอาเซียน” เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ทางสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์วารสาร Keep Kool เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิก องค์กร หน่วยงาน บุคคลที่มีความสนใจทั่วไป จำนวน 4 ฉบับ ต่อปี ซึ่งในปี 2563 จะพิมพ์วารสาร ฉบับที่ 56 ในเดือนมีนาคม 57 เดือนมิถุนายน 58 เดือนกันยายน 59 เดือนธันวาคม ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนหน้าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวารสาร Keep Kool ใน อัตราค่าโฆษณาต่อ 1 หน้า ดังต่อไปนี้ ปกหน้าใน                                               14,400   บาทปกหลังใน                                               14,400   บาทปกหลังนอก                                            24,000   บาทเต็มหน้า (ในเล่ม [...]

30 11, 2019

ขอเชิญชวนร่วมพิธีทำบุญสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

2019-11-30T03:57:37+00:00 พฤศจิกายน 30th, 2019|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วย วันที่ 17 ธันวาคมเป็นวันครบรอบ การสถาปนาสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย โดยในปีนี้ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จะครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง โอกาสนี้ทาง สมาคม ฯ จึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สมาคมฯ และสมาชิกของสมาคม ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญชวนสมาชิก ทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญสมาคมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว >>เอกสารเชิญชวนและแบบตอบรับ<<

26 11, 2019

ประกาศรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 15 ท่าน

2019-11-26T09:51:28+00:00 พฤศจิกายน 26th, 2019|ข่าว|

ตามที่ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้ดำเนินการประกาศ ที่ 04-0862 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย วาระปี 2563 – 2565 จำนวน 15 ท่าน นั้น บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งจากสมาชิกสมาคมฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 15 ท่าน ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ >>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ<< ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

8 10, 2019

ขอเชิญสมาชิกร่วมอบรมระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

2019-10-08T09:03:17+00:00 ตุลาคม 8th, 2019|กิจกรรม, ข่าว|

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมอบรม หลักการทำงาน การบำรุงรักษา ดูแลระบบ และความปลอดภัย ของระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นี้ ณ อาคารวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย รามคำแหง 39 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สนใจติดต่อ : [email protected]

23 09, 2019

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแนวโน้มการใช้สารทำความเย็นในอนาคตกับ ATMOsphere Asia 2019

2019-09-23T10:52:09+00:00 กันยายน 23rd, 2019|ข่าว|

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มการใช้สารทำความเย็นในอนาคต ภายในงาน Bangkok RHVAC 2019 ณ วันที่ 25 กันยายน นี้ เวลา 9.00 - 18.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/ATMOAsia2019Register รายละเอียดงานสัมนา WED. 25 SEPTEMBER 2019REGISTRATION & WELCOME BREAKFAST09:00Participants are invited to the registration table to pick up their name badge upon arrival. Light breakfast will be served in the exhibition area.WELCOME & INTRODUCTION09:30Welcome and introduction by Jan Dusek,shecco.POLICY & [...]

29 08, 2019

สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย.) Thai Federation of Air-Conditioning and Refrigeration (TFAR)

2019-08-29T02:43:13+00:00 สิงหาคม 29th, 2019|ข่าว|

เป็นนิมิต​หมายที่ดีของการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในเครือข่ายการปรับอากาศและทำความเย็นไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย.)Thai Federation of Air-Conditioning and Refrigeration (TFAR) สมาชิกดำริก่อตั้ง1. กลุ่มอุตสาหกรรมครื่องปรับอากาศ​และเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2. สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย3. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย4. ASHRAE Thailand Chapter5. สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย6. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย7. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วิสัยทัศน์​เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทิศทางงานปรับอากาศและทำความเย็นของประเทศไทย โดยทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงริเริ่ม ศึกษาแนวทางความร่วมมือ