24 11, 2020

ASIA COLD CHAIN Show 2020| Bangkok

2020-11-24T02:45:02+00:00 พฤศจิกายน 24th, 2020|ข่าว|

เรียนเชิญท่านผู้สนใจนวัตกรรมและอัพเดตเทคโนโลยีของงานระบบทำความเย็นได้ในงาน Asia Cold Chain 2020 |Bangkokในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา เข้าชมฟรี!! ลงทะเบียนได้ที่ www.AsiaWarehousingShow.com หรือ www.AsiaColdChainShow.com

5 11, 2020

ขอความคิดเห็นสถานที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสมาชิก

2020-11-05T07:28:15+00:00 พฤศจิกายน 5th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ "ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยให้เป็นผู้นำในอาเซียน" เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การให้ความสำคัญรวมไปถึงการมองหาโอกาสต่างๆ ที่จะให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ประสบการณ์และเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำแนะนำ จึงใคร่เรียนเชิญท่านสมาชิกแนะนำ ชื่อบริษัท โรงงาน หรือ หน้างาน สถานที่ ที่ต้องการให้สมาคมฯ พาสมาชิกเข้าไปศึกษาดูงาน ได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 02-184-4618, 098-287-5474 โดยทางสมาคมฯ จะรวบรวมคำแนะนำต่างๆ เพื่อดำเนินการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม ตามความเหมาะสมต่อไป

26 10, 2020

ข่าวสารสมาคม: งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Smart Safety)

2020-10-26T06:29:16+00:00 ตุลาคม 26th, 2020|Uncategorized @th|

นายกสมาคมฯ​ และกรรมการ​ ได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Smart Safety) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ​ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

12 10, 2020

สัมนาฟรี! :“นวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ”

2020-10-12T09:18:09+00:00 ตุลาคม 12th, 2020|Uncategorized @th|

📢 ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี ❗️ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 🎯 “นวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ” 🔹 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00-12.30 น. 🔹 ห้องแซฟไฟร์ 116 ชั้น 1 อาคาร อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี ……………………………….. 👉 แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นที่สำคัญของระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ถึงแม้จะมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เสถียร เป็นสารทางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีความเป็นพิษต่อร่างกาย และต้องควบคุมความปลอดภัยตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมโดยลดปริมาณการบรรจุแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นให้เพียงพอ ด้วยการลดระยะทางระหว่างเครื่องควบแน่นและเครื่องระเหยให้สั้นลงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้และประชาชนได้อย่างมาก 🔹 วิทยากรโดย นายตรีบุญ สุวัตถิกุล Country Sales Manager, Industrial Refrigeration, Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd.นายยุทธศรี หล้ามณี Engineering Manager Mayekawa (Thailand) [...]

12 10, 2020

CSR: ทอดผ้าป่าความรู้ ประจำปี 2563

2020-10-12T04:28:10+00:00 ตุลาคม 12th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำมาร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนดังกล่าว โดยทางสมาคมฯ มีกำหนดการเดินทางไปมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนโครงการดังกล่าว กรุณากรอกแบบฟอร์ม ตามวัตถุประสงค์ของท่านกลับมายังสมาคมฯ ทางอีเมล [email protected] ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา, คุณธัญญลักษณ์ เบอร์โทร 02-184-4618, 098-287-5474 ดาวโหลดแบบฟอร์มตอบรับ

30 09, 2020

อบรมระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (PDU 9 หน่วย)

2020-09-30T03:00:43+00:00 กันยายน 30th, 2020|กิจกรรม, ข่าว|

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมมือกับ สมาคมเครื่องทาความเย็นไทย โดยเล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้กาหนดให้มีการจัดการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในหลักการทางาน การใช้งานการบารุงรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และการดูแลระบบ ซึ่งผู้ได้รับการอบรมสามารถนาไปใช้ในการทางานได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมลงทะเบียนอบรม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520, FAX:(02)184-4662 E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th ลงทะเบียน

24 09, 2020

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ TRA

2020-09-24T04:23:33+00:00 กันยายน 24th, 2020|กิจกรรม|

19 09, 2020

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทยเข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

2020-09-19T04:44:22+00:00 กันยายน 19th, 2020|ข่าว|

เนื่องด้วยกระทรวงวพาณิชย์ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงาน TOGETHER is POWER 2020 โดยได้จัดการประเมินสมาคมการค้าดีเด่น ตามเกณการประเมินหลักแบ่งเป็น 4 มิติ โดยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้เข้าร่วมประเมินเป็นปีแรง และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นในมิติที่ 3 : คุณภาพการให้บริการ

14 09, 2020

ขอเชิญเยี่ยมชมงาน PROPAK ASIA ณ BITEC บางนา 20-23 ตุลาคม 2563

2020-09-14T07:42:39+00:00 กันยายน 14th, 2020|ข่าว|

ขอเชิญเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบานการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย "PROPAK ASIA" ที่จะจัดขึ้น ที่ ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา วันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 นี้ พร้อมทั้งสามารถเยี่ยมชมงานในรูปแบบ Virtual Exhibition ได้ที่ http://www.propakasia.com รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

24 08, 2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2563

2020-08-24T10:37:23+00:00 สิงหาคม 24th, 2020|ข่าว|

ทางสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ขอแสดงความยินดีกับคุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล เนื่องในโอกาศได้รับมอบรางวัลบุคลากรปรับอากาศดีเด่น จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สำหรับบุคคลที่ได้อุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่วงการปรับอากาศ ประจำปี 2563 มา ณ ที่นี้