สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย.) Thai Federation of Air-Conditioning and Refrigeration (TFAR)

เป็นนิมิต​หมายที่ดีของการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในเครือข่ายการปรับอากาศและทำความเย็นไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย.)
Thai Federation of Air-Conditioning and Refrigeration (TFAR)

สมาชิกดำริก่อตั้ง
1. กลุ่มอุตสาหกรรมครื่องปรับอากาศ​และเครื่องทำความเย็น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
3. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
4. ASHRAE Thailand Chapter
5. สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย
6. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
7. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

วิสัยทัศน์​
เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทิศทางงานปรับอากาศและทำความเย็นของประเทศไทย โดยทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงริเริ่ม ศึกษาแนวทางความร่วมมือ

2019-08-29T02:43:13+00:00 สิงหาคม 29th, 2019|ข่าว|