คณะกรรมการสมาคม

Association Committee

นายกสมาคม

คุณชูศักดิ์ ชาญเกียรติก้อง

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณสุเมธ เจียมบุตร

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณเนติธรรม ปุยะกุล

บริษัท แอร์แอนด์รีฟริกซัพพลาย จำกัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล

บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณศิริ เตชะลปนรัศมี

บริษัท บี เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

อุปนายก/ เหรัญญิก

คุณวิบูลย์ ศิริวงศ์ดามพ์

บริษัท สยาม เค วี เอส จำกัด

อุปนายก/ กรรมการวิชาการ

คุณดิลก ปาณานนท์

บริษัท มาสเตอร์ รีฟริเจอเรชัน จำกัด

อุปนายก

คุณอำพล วิจักรสกุล

บริษัท กุลธร จำกัด

เลขาธิการ

คุณวีรยา ปิยะรัตน์

บริษัท ไคลเมท อินโนเวชั่น จำกัด

กรรมการนายทะเบียน

คุณดำเกิง โตประเสริฐพงศ์

บริษัท เทอร์โม จำกัด

กรรมการปฏิคม/ สมาชิกสัมพันธ์

คุณอนุสรณ์ พรหมจักร์

บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

กรรมการประชาสัมพันธ์/ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการสื่อสาร

คุณปภาวดี อินทรา

บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการวิชาการ

คุณอาทิตย์ ไชยอรนันท์

บริษัท คูลเลอร์เทค จำกัด

กรรมการวิชาการ

คุณมะโน ละมูล

บริษัท บี เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการวารสาร

คุณกันตภณ กังวานนวกุล

บริษัท แคนนอน ฟาร์ อิสต์
(ไทยแลนด์) จำกัด

กรรมการสมาชิกสัมพันธ์

คุณวิทธวัช อยู่สกุล

บริษัท พีซี เคมีคอล ลู้บ จำกัด

กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุณเมธี เจริญวรกิจ

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด

กรรมการรัฐกิจสัมพันธ์

คุณสมยศ ใจมูล

บริษัท พัฒน์กล ไอซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด

กรรมการรัฐกิจสัมพันธ์

คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์

บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการการศึกษา

คุณพฤท​ธิพงศ์ โพธิวราพรรณ

บริษัท เดอะโซลูชั่น อินเตอร์คูล จำกัด

กรรมการการศึกษา

คุณอรรถกร วิงวอน

บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการการศึกษา/ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการสื่อสาร

คุณสัณฑ์ศรัณย์ อมรไชย

บริษัท สยาม คอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการสื่อสาร

คุณโอฬาร ปุยะกุล

บริษัท แอร์แอนด์รีฟริกซัพพลาย จำกัด

กรรมการกิจกรรมต่างประเทศ

คุณแมทธิว บาเลย์

บริษัท ศิรายุทธ จำกัด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราผ่านทาง ‘นโยบายคุกกี้’ และ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

ตกลง