วัตถุประสงค์ของสมาคม

Association Objectives

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น

สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในเชิงวิชาการ ข่าวสารการค้า การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ในสาขาเครื่องทำความเย็น

ขอทราบสถิติหรือเอกสาร จากสมาชิก ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น

ส่งเสริมคุณภาพของเครื่องทำความเย็น ให้ได้มาตรฐานที่ดี วิจัยและปรับปรุงการผลิต การค้าให้ได้ผลยิ่งขึ้น

ส่งเสริมและหาช่องทางสนับสนุน การขยายตลาดจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น

เป็นตัวกลางทำความตกลง หรือวางระเบียบ ให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ ปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ของสมาชิก ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว

เพื่อการค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริม และอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ภายในประเทศก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับ ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้

เพื่อจัดฝึกอบรม เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการควบคุมดูแลระบบ เครื่องทำความเย็น ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราผ่านทาง ‘นโยบายคุกกี้’ และ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

ตกลง