พันธกิจ

Mission

1

บทบาทของสมาคมฯ ต่อสังคมโดยรวม

2

บทบาทของสมาคมฯ ในตลาดต่างประเทศ

3

ส่งเสริมวิสาหกิจของสมาชิกทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ

4

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้

5

มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

6

สร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องทำความเย็น

7

จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเครื่องทำความเย็นเพิ่มมากขึ้น

8

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้บนเวบไซต์ของสมาคมฯ

9

มีส่วนร่วมในการกำหนดร่างมาตรฐานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านเครื่องทำความเย็น

10

สนับสนุนให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น

11

ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับผู้ใช้เครื่องทำความเย็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราผ่านทาง ‘นโยบายคุกกี้’ และ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

ตกลง