ที่ปรึกษาสมาคม

Association Advisor

คุณอรุณ เอื่อมสุรีย์
กลุ่มเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
อ.ทสพล เขตเจนการ
ASHRAE Thailand Chapter
อ.ชัชวาล ตัณฑกิตติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.ภาวิณี ศักดิสุนทรศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คุณเกรียงไกร ทองหนู
กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิรายุทธ จำกัด
คุณชนินทร์ โตประเสริฐพงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์โม จำกัด
คุณอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.ที.ซี.(1993) จำกัด
ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเก้าพระนครเหนือ
ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราผ่านทาง ‘นโยบายคุกกี้’ และ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

ตกลง